El, signal, tele & kraft för järnväg

Vår verksamhet för järnväg är unik med egna entreprenadkunniga projektörer och projektledning samt stödfunktioner som är vana att hantera både projektering och byggnationer. Detta spetsas ytterligare med en egen verkstad inriktad mot järnväg i Arboga.

Vår tekniska tyngd ligger inom el, signal, tele och kraftanläggningar, men vi utför även BEST-entreprenader. Kompetensen kompletteras sedan med en erfaren och stor installationsverksamhet. 

Samtidigt har vi även valt att arbeta mycket med utförandeentreprenader – med fokus på produktion – allt för att skapa en framtidsinriktad helhet.