Kraftanläggningar

Med teknisk kompetens och ett stort engagemang förnyar, effektiviserar och bygger vi olika kraftanläggningar upp till 400 kV. 

Vi kan bistå dig med allt från nyckelfärdiga anläggningar för kraftproduktion via vindkraftparker och vattenkraftverk till tekniska lösningar för kraftdistribution som förbättrar tillgängligheten och säkerställer en framtida hållbar svensk elförsörjning.
Våra kraftingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom områden som exempelvis kraftproduktion, transmission, distribution och kraftförsörjning till basindustrin och järnväg. 

Vi har även kompetens inom elektromekanisk konstruktion – från fundament till stålkonstruktioner. Våra högspänningstekniker arbetar med allt från stålmontage, till montage av högspänningsapparater och avbrottsplanering.

Inför varje enskilt uppdrag sätter vi ihop en projektgrupp innehållande projektledare, ingenjörer, konstruktörer och montörer som sedan ansvarar för samtliga faser i ett kraftanläggningsprojekt, från projektering och konstruktion till provning och idrifttagning.