Distribution

För oss är utmaningen inte bara att distributionsnätet ska distribuera och transformera ned spänning till den nivå användaren behöver. Desto viktigare är att nätet får ta del av smarta funktioner som i sin tur underlättar integrationen av stora mängder förnybar energi in i energisystemet.

Eitech erbjuder nyckelfärdiga leveranser av nya distributionsanläggningar upp till 145 kV inklusive modernisering och utbyggnader av befintliga anläggningar. I vår tjänste- och produktportfölj ingår även utveckling och leverans av mobila lösningar som ger er som kund flexibilitet och underlättar er anläggningsplanering.

Fabrikatobundenhet i kombination med ett innovativt sätt att arbeta fram nya lösningar gör leveranserna unika då de är framtagna speciellt efter de behov och krav som varje specifik anläggning har. Val av komponenter och utrustning anpassas alltid till den eftersträvade funktionen, detta för att optimera kundnytta, leveranstid och kostnad.

 

Kontaktperson Distribution Stefan Eriksson, Sälj/marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se


Jonas Andersson, Key Account Manager
+46 21 10 63 35 jonas.u.andersson@eitech.se


Kjell Jacobson, Försäljningsingenjör
+46 31 67 27 56 kjell.jacobson@eitech.se