Kraftproduktion

Inom Eitech finns lång erfarenhet av att ansvara för modernisering av förnyelsebara energikällor som exempelvis vatten- och vindkraft. Vi kan bidra i alla faser och med helhetslösningar från förstudie till driftsatt anläggning. Förutom upprustning och anpassning av befintliga anläggningar till nya krav och förutsättningar, så är vi givetvis även med vid nybyggnation.

För vattenkraftanläggningar har vi egna resurser inom montage, konstruktion, programmering, apparatunderhåll och service.  Med vår personal och vår goda processkännedom erbjuder vi allt från projektering och utredningar till helhetslösningar och stora projekt.
Eitechs tekniker och konstruktörer har erfarenhet av alla spänningsnivåer, skydds- och kontrollsystem samt anläggningsdelar som exempelvis turbiner, generatorer, ställverk, magnetiseringsutrustning och andra primära komponenter. Vi har tagit fram ett egenutvecklat koncept för styr och kontrollsystem och är erkänt duktiga på att modernisera äldre stationer med modern LAN- och webteknik. Utöver detta används beprövade rutiner för utbyte och ombyggnad av elutrustning.

Till vindkraftsanläggningar erbjuder Eitech kompletta, kostnadseffektiva och robusta anläggningar med hög drifttillgänglighet. Vi arbetar med hela kedjan från anslutning av vindkraftsproduktion till mottagningsstationer /fördelningsstationer samt anslutning till det regionala nätet.

 

Kontaktperson Kraftproduktion Stefan Eriksson, Sälj/Marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se


Peter Mehlin, Försäljningsingenjör
+46 60 52 78 94 peter.mehlin@eitech.se


Ronny Donnevi, Försäljningsingenjör
+46 90 15 46 91 ronny.donnevi@eitech.se