Transmission

Eitech erbjuder ett brett spektrum av tekniska system, lösningar och utrustning till kraftstationer för elektrisk kraftöverföring 220 - 400 kV.

Genom vår fabrikatobundenhet, i kombination med mångårig erfarenhet, tillhandahålls och väljs noga produkter och system som passar våra kunders behov och kravspecifikationer.

Genom de projekt vi utfört under åren har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet av att modernisera och bygger stationer för spänning mellan 220 kV och 400 kV. 

Våra medarbetare har erfarenhet för både luft- och gasisolerade ställverk och är vana att arbeta under tuffa förhållanden i anslutning till anläggningsplatsens begränsningar. Till detta lägger vi till vårt urval och vår specialistkompetens inom bland annat transformatorer, reläskydd och kontrollutrustning.

 

Kontaktperson Transmission Stefan Eriksson, Sälj/Marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se