Kraftanläggningar

Med teknisk kompetens och ett stort engagemang förnyar, effektiviserar och bygger Eitech olika kraftanläggningar upp till 400 kV. 

Eitech kan bistå dig med allt från nyckelfärdiga anläggningar för kraftproduktion via vindkraftparker och vattenkraftverk till tekniska lösningar för kraftdistribution som förbättrar tillgängligheten och säkerställer en framtida hållbar svensk elförsörjning.

Våra kraftingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom områden som exempelvis kraftproduktion, transmission, distribution och kraftförsörjning till basindustrin och järnväg. 

Inom Eitech finns även kompetens inom elektromekanisk konstruktion – från fundament till stålkonstruktioner. Våra högspänningstekniker arbetar med allt från stålmontage, till montage av högspänningsapparater och avbrottsplanering.

Ingenjörskompetensen kryddas med en montörsstyrka som har lång erfarenhet av bland annat uppställning och inkoppling samt att sammankoppla stamnätet via luft- eller gasisolerade ställverk. Uppställning och inkoppling av mellanspänningsställverk och transformatorer ingår också i våra åtaganden.

Inför varje enskilt uppdrag sätter Eitech ihop en projektgrupp innehållande projektledare, ingenjörer, konstruktörer och montörer som sedan ansvarar för samtliga faser i ett kraftanläggningsprojekt, från projektering och konstruktion till provning och idrifttagning.

 

Kontaktperson Kraftanläggningar Hans Engberg, Regionchef Power Syd
+46 31 67 27 51 hans.engberg@eitech.se


Roland Karlsson, Enhetschef Power Sundsvall
+46 60 64 16 22 roland.karlsson@eitech.se


Mikael Berg, Enhetschef Power Umeå
+46 90 15 46 95 mikael.berg@eitech.se


Stefan Eriksson, Sälj/Marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se