Kraft- och järnvägsverksamheten blir Omexom

Eitech Engineering AB ansluter i januari 2019 till Omexom. VINCI Energies globala varumärke Omexom får därmed en flygande start i sin etablering på den svenska marknaden i samband med att även Infrateks verksamhet blir Omexom vid samma tidpunkt.

Att verksamheten blir en del av Omexom innebär ingen förändring i Eitechs legala struktur och bolagstillhörighet, företagsnamnet Eitech Engineering AB och organisationsnumret bibehålls intakt.    

 

Läs mer!

Kontaktperson Kraft- och järnvägsverksamheten blir Omexom Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB (Omexom)
+46 8 744 61 25 jan.hintze@omexom.com


picture missing
picture missing