Projekthelhet

Projekt är inte bara modeller, system, produkter och tekniska lösningar. Projekt är framförallt människor och samspel. Framgång i lyckade projekt handlar om konsten att bygga långsiktiga och positiva relationer samt att skapa kreativa och säkra projektmiljöer.  

Oavsett uppdragets storlek och tekniska utmaning är grunden för vår del alltid de målsättningar, krav, planer och rutiner som finns för varje enskilt projekt. Och utifrån de förutsättningarna väljer vi sedan exempelvis projektform, utförande, arbetsprocess samt styrning och uppföljning, där vi till stöd använder vårt egenutvecklade verksamhetsledningssystem som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Med vår erfarenhet, kompetens och goda styrning är vi på Eitech erkänt duktiga på att ro i land stora samt komplexa projekt med höga tekniska krav utifrån många intressenters olika önskemål. Vi har kompetens och resurser för helhetslösningar. Med helhetslösningar menar vi allt från projektering, konstruktion, produktion, montage och leverans till utbildning, förvaltning och underhåll. 

Något vi kallar för projekthelhet.   

 

 

Övergripande projektmål

Eitech skall alltid leverera rätt funktionalitet, i rätt tid och till rätt kostnad med den kvalitet som efterfrågas och framgår av kontraktet.