Samverkan

Är en allt vanligare arbetsform som vi ser många fördelar med. 

Partnering kännetecknas av en process där kund och alla leverantörer tillsammans och systematiskt finner en god form av samverkan för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat i projektet. 

Genom åren har Eitech medverkat i många lyckade samverkansprojekt med gott resultat i hänsyn till kostnadsutfall, tekniskt lösning, kvalitet och användarbehov. 

Arbetsformen ger oss större möjlighet att påverka och bidra i ett tidigt skede i byggprocessen. Med en tydlig projektorganisation skapas en trygg plattform för en medveten och gemensam fokusering på arbetssätt, samverkan och ekonomi mellan alla leverantörsled i projektet. 

 

Samverkan är en projektform med många kundfördelar

- Öppen redovisning
- Enhetlig och kundanpassad dokumentation
- Kostnadseffektivt, gemensamma smarta lösningar sparar pengar
- Gemensamma incitament minimerar ställtid och väntetider
- Nya innovativa tekniska lösningar kan inarbetas successivt