Styr- och övervakning

I dagens digitala samhälle ökar kraven och behovet på en modern funktionalitet. Det kan gälla att styra och optimera belysning samt uppvärmning i en fastighet, övervaka och skydda kraftnätet i en kraftstation eller styrning och spårning av en industriell process. 

Eitech är en fabrikatobunden leverantör och i våra projekt väljer vi oftast öppna lösningar, men framförallt den styr- och reglerteknik som passar den specifika anläggningen bäst. 

Vi kan bistå med både modernisering av befintliga styr- och regleranläggningar samt leverera och installera helt nya system. Våra uppdrag utför vi med vår egen kompetens inom området och/eller tillsammans med utvalda samarbetspartners. Med fullt fokus på snabb avkastning genom ökad effektivitet och konkurrenskraft. 

 

picture missing