Likströmsmatade järnvägar

I system med likströmsmatade banor såsom spårväg, tunnelbana och trådbuss förekommer vissa tekniska utmaningar som skiljer sig från traditionell kraftförsörjning.

Detta kan exempelvis vara ströströmsproblematik, sammatade stationer, returströmmar, intermittenta laster samt krav på extremt korta utlösningstider. Eitech har erfarenhet och kompetens att hantera alla ovan nämnda områden.  

Kontaktperson Likströmsmatade järnvägar Karl-Jörgen Mathiasson, Projektchef Infra
+46 21 10 63 32 karl-jorgen.mathiasson@eitech.se