Tunnelinstallationer

Eitech har genom åren bidragit med sin kompetens i komplicerade tunnelarbeten i stora projekt som exempelvis Citytunneln i Malmö, Hallandsåsen och Citybanan i Stockholm. 

Vi är duktiga på installationer av tekniskt avancerade system i tunnlar, med tyngdpunkt på elkraftdistribution, säkerhet, belysning och olika processtyrningstekniker.
Det gäller såväl i vägtunnlar som i järnvägstunnlar samt på stationer under och ovan jord.

I tunnlar är det ofta begränsningar för exempelvis arbetstider och tillfartsvägar. Vilket resulterar i högre krav på planering och säkerhetstänk, samtidigt som många olika tekniska discipliner omfattas. Det är då Eitechs specialistkompetens och logistikerfarenhet kommer bäst till användning.

 

picture missing
picture missing