Automation

Med lång erfarenhet från de flesta branscher och system kan Eitech välja den mest optimala tekniska lösningen för sina kunder. Med våra innovativa automationslösningar får ditt företag snabbare avkastning genom ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Eitech kan bistå med allt från nyckelfärdiga anläggningar till ombyggnad och modernisering av redan befintliga system. Företagets medarbetare har erfarenhet av installation och leverans av automationslösningar inom många områden, allt från gruvor och stålverk, pappers- och massafabriker till signalsystem för infrastruktur, samt logistiklösningar, produktion och distribution av kraft och värme. Naturligtvis kan vi även hand om era behov för drift, service och support.

Eitech är fabrikatobundna, vilket gör att vi alltid kan leverera den bästa automationslösningen för våra kunder. Projektmodellen är anpassad till ett aktivt deltagande från våra kunder vilket leder till förbättrad tillgänglighet för våra uppdragsgivare vad gäller produktion och underhåll men också till en snabbare avkastning på investeringen.

picture missing

Ex på några av våra kompetensområden:

- Managementsystem
- Kontrollsystem
- Kommunikationslösningar
- Säkerhetssystem
- Fastighetsautomation