Automation

Med lång erfarenhet från de flesta branscher och system kan Eitech välja den mest optimala tekniska lösningen för sina kunder. Med våra innovativa automationslösningar får ditt företag snabbare avkastning genom ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Eitech konstruerar och levererar allt från nyckelfärdiga anläggningar till ombyggnad och modernisering av redan befintliga system. Företagets medarbetare har bred erfarenhet av automation inom många områden, allt från gruvor och stålverk, pappers- och massafabriker till signalsystem för infrastruktur, samt logistiklösningar, produktion och distribution av kraft och värme. Naturligtvis tar vi även hand om era behov för drift, service och support.

Eitech är fabrikatobundna, vilket gör att vi alltid kan leverera den bästa automationslösningen för våra kunder. Projektmodellen är anpassad till ett aktivt deltagande från våra kunder vilket leder till förbättrad tillgänglighet för våra uppdragsgivare vad gäller produktion och underhåll men också till en snabbare avkastning på investeringen.

Kontaktperson Automation Björn Hellström, Divisionschef Automation
+46 8 744 61 60 bjorn.hellstrom@eitech.se


picture missing