Infrateknik

Eitechs organisation inom infra är unik med egna entreprenadkunniga projektörer och projektledning samt stödfunktioner som är vana att hantera både projektering och byggnationer. Detta spetsas ytterligare med en egen verkstad inriktad mot järnväg.

Eitech har sin tekniska tyngd inom El, Signal och Tele, men utför även BEST-entreprenader. Kompetensen kompletteras med en bred och kompetent installationsverksamhet, idag är företaget ledande inom bland annat tunnelinstallationer. Samtidigt har Eitech även valt att arbeta mycket med utförandeentreprenader – med fokus
på produktion – allt för att få en framtidsinriktad helhet.

Sedan järnvägsstarten 2008 har omsättningen inom järnväg flerdubblats och Eitech har lyckats ta med sig flertalet goda referensuppdrag i sitt bagage. Nu bygger företaget vidare med flera stora totalentreprenader som till exempel; Strängnäs-Härad EST, Stenkumla-Dunsjö EST och Y:et MBEST.

Kontaktperson Infrateknik Jan Hintze, VD, Eitech Engineering AB
+46 8 744 61 25 jan.hintze@eitech.se


Gunnar Hammarström, Kundansvarig Järnväg
+46 21 10 63 36 gunnar.hammarstrom@eitech.se


Göran Jakobsson, Regionchef Infra System
+46 70 713 08 12 goran.jakobsson@eitech.se