Installation

Eitech – en installatör som trivs bäst i ledningen. Med en arbetsstyrka om närmare 650 montörer fördelad på drygt 25 orter i Sverige är företaget ett av landets ledande el- och instrumentinstallatörer.

Eitech utför med stort engagemang och ett brett kunnande allt från snabba enkla och löpande serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet.

Fördelen med Eitech som partner är att vi kan bistå med alla typer av installationer,
från tele & data till högspänning upp till 400 kV, samt att vi hanterar
allt från förstudie och utredning till produktion och förvaltning.

Vi är en certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Därmed hanterar vi hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

Eitech arbetar självfallet även med service och underhåll av system och anläggningar. Vi bistår normalt med förebyggande underhåll, reparationer och utbildning av driftspersonal. I tillägg till detta erbjuds också felavhjälpning, support samt modernisering och uppgradering av utrustning.

 

Kontaktperson Installation Dick Johansson, Divisionschef Syd
+46 11 31 47 01 dick.johansson@eitech.se


Ulf Björklund, Divisionchef Nord
+46 660 29 90 44 ulf.bjorklund@eitech.se


picture missing
picture missing