Power

Det är inget “understatement” att påstå att elförsörjningen är kritisk på många sätt och vis för oss alla. Dippar och avbrott orsakar problem och skapar stora merkostnader varje år för viktiga samhällsfunktioner, för oss som individer samt industri och energibolag. Då är det tryggt med en stark och nära partner till hands.

Eitech arbetar med det mesta inom el och kontrollutrustningar upp till 400 kV. Allt från nyckelfärdiga anläggningar för kraftproduktion via vindkraftparker och vattenkraftverk till tekniska lösningar för kraftdistribution som förbättrar tillgängligheten inom svensk elförsörjning.

Koncernens ingenjörer/tekniker har specialistkompetens inom områden som exempelvis kraftproduktion, transmission, distribution, reservkraft samt kraftförsörjning till basindustrin och järnväg.

Inom Eitech finns även kompetens inom elektromekanisk konstruktion – från fundament till stålkonstruktioner. Våra högspänningstekniker arbetar med allt från stålmontage, till montage av högspänningsapparater och avbrottsplanering.

Ingenjörskompetensen kryddas med en montörsstyrka som har lång erfarenhet av bland annat uppställning och inkoppling samt sammankoppling med stamnätet av luft- eller gasisolerade ställverk. Uppställning och inkoppling av mellanspänningsställverk och transformatorer ingår också i våra åtaganden.

Som leverantör gillar vi tekniska utmaningar, gärna med högt teknikinnehåll och höga krav på teknisk kompetens. Där används vår kunskap och erfarenhet bäst genom paketlösningar som omfattar bland annat elinstallationer, leverans av kraft- och teknisk utrustning, automation och projektledning.

Kort och gott, i de projekt vi utför är vi gärna med hela vägen från förstudie – via utredning, projektering och konstruktion – till drifttagen anläggning och slutligen service/underhåll.

Kontaktperson Power Hans Engberg, Regionchef Power Syd
+46 31 67 27 51 hans.engberg@eitech.se


Roland Karlsson, Enhetschef Power Sundsvall
+46 60 64 16 22 roland.karlsson@eitech.se


Mikael Berg, Enhetschef Power Umeå
+46 90 15 46 95 mikael.berg@eitech.se


Stefan Eriksson, Sälj/Marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se