__

19 affärsenheter inom Eitech väljer att ansluta sig till Actemium – ett globalt varumärke inom VINCI Energies

Möt våra medarbetare

Möt våra fantastiska medarbetare som dagligen löser våra kunders utmaningar och bidrar med tekniska lösningar som skapar effekt.

Med hjärna

Service och installation

Vi utför allt från snabba, enkla och löpande uppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt teknisk innehåll.

Stora projekt

Med vår erfarenhet, kompetens och goda styrning är vi duktiga på att ro i land stora samt komplexa projekt med höga tekniska krav.

Specialistområden

Vårt fokus ligger på att ständigt – varje dag – utveckla och fördjupa våra medarbetares specialistkompetens inom elteknik.

Med hjärta

I alla beslut vi tar utgår vi ifrån vår värdegrund och våra löften som bl.a. omfattar grön tillväxt, nollvision för olyckor samt mångfald och jämställdhet.

Tillsammans

Med vår kompetens och vår puls skapar vi effekt!

En del av VINCI Energies

Eitech – ett lokalt varumärke inom VINCI Energies nätverk i Sverige.

Kontakt

Varför gå och fundera om ny och modern teknik kan vara rätt val för dig? När du kan kontakta en specialist inom elteknik och diskutera det redan idag.