Värderingar

Vi hjälper varandra och delar kunskap

Eitech är en del av VINCI Energies svenska nätverk, som även är en global aktör med engagerade medarbetare världen över.

Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå gemensamma framgångar. Detta kännetecknas av våra värderingar som delas av alla medarbetare inom VINCI Energies.

  • Tillit

  • Autonomi

  • Ansvar

  • Entreprenörsanda

  • Solidaritet

Våra medarbetare får ta stort eget ansvar, komma med nya idéer och förslag på förbättring och utveckling. Samtidigt som de erbjuds goda möjligheter till professionell utveckling både lokalt och internationellt.

Rätt kompetens och utbildning

Att våra medarbetare besitter rätt kompetens och utbildning är affärskritiskt för oss som företag och för vår verksamhet. Obligatoriska utbildningar specificeras därmed för olika personalkategorier.

Eitechs medarbetare ska ha kompetens för sina arbetsuppgifter, och få information om för verksamheten och arbetsplatsens specifika förhållanden och förekommande risker.

Vi har egna rutiner för anställningar och introduktion. Samtliga i ledande positioner ska genomgå VINCIs utbildning i Uppförandekod samt inom Etik och moral. Chefer och ledare med arbetsmiljöansvar ska ha grundläggande arbetsmiljökunskaper till exempel ELBAM eller motsvarande.