Stora projekt

Med vår erfarenhet, kompetens och goda styrning är vi på Eitech erkänt duktiga på att ro i land stora samt komplexa projekt.

Projekt är inte bara modeller, system, produkter och tekniska lösningar. Projekt är framförallt människor och samspel. Framgång i lyckade projekt handlar om konsten att bygga långsiktiga och positiva relationer, ha erfarenhet och kunna kraftsamla rätt kompetenser samt att skapa kreativa och säkra projektmiljöer.

Oavsett uppdragets storlek och tekniska utmaning är grunden för vår del alltid de målsättningar, krav, planer och rutiner som finns för varje enskilt projekt. Och utifrån de förutsättningarna väljer vi sedan exempelvis projektform och organisation, utförande, arbetsprocess samt styrning och uppföljning.

Med vår erfarenhet, kompetens och goda styrning är vi på Eitech erkänt duktiga på att ro i land stora samt komplexa projekt med höga tekniska krav utifrån många intressenters olika önskemål. Vi har kompetens och resurser för helhetslösningar. Med helhetslösningar menar vi allt från förstudier, projektering, konstruktion, produktion, montage och leverans till utbildning, förvaltning och underhåll.

Något vi kallar för projekthelhet.  

Omfattande elinstallation i Europas största batterifabrik

Fler exempel

H-huset i Örebro, Mall of Scandinavia, Underhållsdepå Kärråkra och Dubbelspår Strängnäs-Härad.