FÖR EN BÄTTRE OCH HÅLLBAR FRAMTID

Hjärta

Eitechs verksamhet bygger på våra engagerade medarbetare som dag efter dag levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande installations- och servicetjänster inom elteknik.

Vårt agerande och arbetssätt bygger på VINCI-gruppens gemensamma manifest. Ett manifest omfattande 8 viktiga åtaganden, som bland annat består av en gemensam uppförandekod, fokus på innovation och främjande av grön tillväxt, nollvision för olyckor samt att motverka all form av diskriminering genom att främja mångfald och jämställdhet.

Den autonoma företagskulturen inom VINCI och VINCI Energies återspeglas sedan genom att våra lokala verksamheter i Sverige har möjlighet att själv identifiera sina strategiska prioriteringar, och därmed arbeta med åtgärder som verkligen gör skillnad inom social och ekologisk hållbarhet på den plats man verkar.

Kulturen baseras även på att samla människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Våra gemensamma löften

Vår säkerhetskultur, Safety Excellence, främjar ett säkert beteende och fokuserar på målet noll olyckor genom att arbeta riskbaserat. Läs mer!

Eitechs alla medarbetare förbinder sig till VINCI-koncernens gemensamma uppförandekod och regler avseende etik och korruption. Läs mer!

Under 2020 antogs en ny färdplan av VINCI koncernen inom miljöområdet. En färdplan som Eitechs verksamhet följer och antar egna strategier utifrån. Läs mer!

Innovation är ett av våra fokusområden och vi jobbar aktivt för att driva på utvecklingen av framtidens elteknik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer!

Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå gemensamma framgångar. Detta kännetecknas av våra värderingar som du kan ta del av här.

Certifierade lednings- och verksamhetssystem

Vi har verksamhetsstöd som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas – ett systemstöd i arbetet med projekt- och processtyrning och uppföljning samt dokumenthantering. Där processerna visas i olika flöden och länkas till rutiner, checklistor, mallar mm. Allt för att driva vår verksamhet på ett tillfredsställande sätt samt som uppfyller interna såväl som externa löften, mål och krav.

Vi delar våra löften med kunder och leverantörer

Eitechs verksamhet och medarbetare arbetar ständigt med att efterleva våra löften som nämns ovan. Vi förutsätter och har som krav att våra kunder har samsyn i detta förhållningssätt samt delar våra löften genom att ha tydliga regler och riktlinjer vad gäller uppförande, förhållningssätt och respektfullt bemötande oss människor emellan.