Service och installation

Eitech kan bistå med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till högspänning upp till 400 kV.

Med både hjärna och hjärta utför vi allt från snabba, enkla och löpande uppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt teknisk innehåll.

Fördelen med Eitech som partner är att vi kan bistå med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till högspänning upp till 400 kV samt självfallet nya gröna installationer för exempelvis solcells- och laddningsanläggningar.

Eitech är även certifierad anläggarfirma inom bland annat brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Vilket är en kvittens på kvalitativa tjänster inom hela spannet för kompletta säkerhetslösningar.

Driftstopp och störningar kan vara väldigt kostsamt om det inträffar. System för planerat och förebyggande underhåll är därmed nyckeln till optimal funktion till lägsta kostnad över tiden.

Vår serviceverksamhet bistår med förebyggande underhåll, reparationer och utbildning av driftspersonal. I tillägg till detta erbjuds också felavhjälpning, support samt modernisering och uppgradering av utrustning.

Tack vare en stark lokal närvaro, engagerade medarbetare samt en bred är vi en servicepartner att lita på. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan om så önskas.

Specialister inom elteknik

Gröna installationer

Framtiden är grön och det gäller även morgondagens eltekniska installationer.

Larm och säkerhet

Eitech har larm- och säkerhetslösningarna för en trygg verksamhet.

Industri

Vårt erbjudande omfattar alla elinstallationer från inkommande mellanspänning till fältgivare och styr- och övervakningssystem för industriprocesser.