TILLSAMMANS – FÖR ETT STORT INTRYCK, MEN LITET AVTRYCK

Hyllie Terrass

Hyllie Terrass

UTMANINGEN

I stadsdelen Hyllie i Malmö har Skanska byggt ett helt nytt kontorskomplex – Hyllie Terrass. Hyllie Terrass ska ge ett stort intryck – men med ett litet avtryck när det kommer till klimatpåverkan. Kontorshuset är klimatneutralt och ska både hälso- och miljöcertifieras. Byggnaden är 12 våningar hög, med en yta om 14 000 kvm.

Målsättningen om att minimera klimatavtrycket sätter sin prägel på varenda detalj i huset. I projektet är kraven högt ställda med smarta lösningar för styrning, el, kyla, värme och vatten” säger Jim Amareus, regionchef för VINCI Energies i syd.

LÖSNINGEN

Eitech i Lund har utfört all elinstallation, teleinstallationer, kraft, belysning, brand- och passagelarm, tvåvägskommunikation/säkerhet, fiber och data för Hyllie Terrass. Projektet påbörjades med projektering under 2020. I början av 2021 startade Eitech med installationer och elteknik.

Eltekniken är avancerad och huset ska energioptimeras, vilket kräver god erfarenhet och kunskap. Vi har haft ett brett kompetensområde att täcka och som mest har vi varit 14 man på plats,” säger Andreas Ekenberg, projektledare Eitech i Lund

”Samarbetet med Eitech har varit bra. Från projekteringen med kompetenta projektörer, till produktionen som har varit klockren och alltid välorganiserad. Stort engagemang, framförhållning, säkerhetstänk och lösningsorienterade”, säger Björn Andersson, produktionschef för Hyllie Terrass, Skanska.

EFFEKT

Hållbart tänkande i alla led och steg utmärker det nya landmärket för Malmös växande utvecklingsområde i stadsdelen Hyllie. Kontorshuset har som ambition att uppnå netto-noll i sin klimatpåverkan under sin livstid och certifieras enligt NollCO2.

 ”I projektet har vi ställts inför högt ställda krav på miljötänkandet i alla steg och led i projektet. Det har medfört att vi fått anpassa bland annat våra leveranser av material till två dagar i veckan mot tidigare fem dagar, allt för att hålla nere påverkan på miljö” säger Göran.

”Att hålla nere leveransdagar av material har även överförts till fler projekt. Eitech i Lund har nu anpassat projekt i regionen till färre leveransdagar, vilket är positivt för miljö och skapar ett bra signalvärde” tillägger Andreas.

”Det täta samarbetet ger en fortsatt bra syn på hyresgästanpassningar och utmaningarna kring den processen. Vi på Skanska ser fram emot fler projekt tillsammans där vi fortsätter lära av varandra. Vi är en nöjd kund med nöjda hyresgäster” avslutar Björn, Skanska.

 

Citat
”Tidigare var det betydligt mer kablar och material, idag har vi snabbkopplingssystem vilket gör att vi sparar tid och material”
Göran Andersson, ledande montör Eitech

Fastigheter