Specialistområden

Vårt fokus ligger på att ständigt – varje dag – utveckla och fördjupa våra medarbetares specialistkompetens inom elteknik.

Vi på Eitech väljer en annan väg då allt fler kollegor i elbranschen breddar sitt tjänsteutbud och satsar fullt ut på multidisciplinära verksamheter. Vårt fokus ligger på att ständigt – varje dag – utveckla och fördjupa våra medarbetares specialistkompetens inom elteknik.

Om våra egna kompetenser och resurser inte räcker till, i bland annat större och komplexa projekt och totalentreprenader, väljer vi med fördel att omge oss av likasinnade specialister. Vi anser att en god dialog och ett öppet samarbete specialister emellan resulterar i den bästa anläggningen för våra kunder och slutanvändaren.

Utforska några exempel på Eitechs specialistområden inom elteknik

 

Framtiden är grön och det gäller även morgondagens eltekniska installationer. Läs mer!

Flexibilitet och specialistkunskap på utrustning, apparater och tekniska kraftsystem är några av de egenskaper som kännetecknar våra montörer inom kraftsegmentet. Läs mer!

I Umeå finns Eitechs välutrustad elektromekaniska verkstad med erfarenhet och kompetens för de flesta installationsuppdrag. Läs mer!

Eitech har en gedigen kompetens inom reservkraft och avbrottsfri kraft. Vi bygger anläggningar med ett eller flera reservkraftaggregat för effektområdena 10-3000 kVA. Läs mer!

Certifierad anläggarfirma inom brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Eitech har larm- och säkerhetslösningarna för en trygg verksamhet. Läs mer!

Vårt erbjudande inom processmontage omfattar alla elinstallationer från inkommande mellanspänning till fältgivare och styr- och övervakningssystem för industriprocesser. Läs mer!