Alla fakturor till bolagen kopplat till varumärket Eitech (se nedan) ska märkas med projektnummer eller inköpsnummer. Bolagen är klassade som byggföretag och vid fakturering av byggtjänster ska fakturering ske med omvänd moms. 

För mer information, kontaktuppgifter samt frågor – klicka här!

Eitech AB (org.nr. 556730-9637)

E-faktura
E-faktura via Scancloud AB till vår e-fakturaadress: 0007:5567309637

Faktura via E-post
Fakturan mailas i PDF-format till: faktura@eitech.se

Pappersfaktura (i undantagsfall)
Eitech AB
FE 7446 Scancloud
831 90 Östersund

Eitech Electro AB (org.nr. 556469-0732)

Faktura via E-post
Fakturan mailas i PDF-format till: faktura.electro@eitech.se

Pappersfaktura (i undantagsfall)
Eitech Electro AB
ecit5564690732
Box 7018
831 07 Östersund

Eitech Special Projects AB (org. nr 559037-8433)

E-faktura
E-faktura via Scancloud AB till vår e-fakturaadress: 0007:5590398433

Faktura via E-post
Fakturan mailas i PDF-format till: faktura.esp@eitech.se

Pappersfaktura (i undantagsfall)
Eitech Special Projects AB
FE 7447 Scancloud
831 90 Östersund