Redaktör

Webbplatsen www.eitech.se ägs av Eitech AB och Eitech Electro AB. Bolagen är registrerade och har sitt huvudkontor i Umeå och Göteborg, Sverige. Kontakt.

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registrerad i Dublin Trade and Companies Register under nummer 419 423 728.

 

Regler och allmänna villkor för användning

Eitechs webbplats är ett kreativt arbete som skyddas av immateriella rättigheter. All reproduktion eller återanvändning av delar av webbplatsen eller webbplatsen i sin helhet för andra ändamål, utan medgivande från Eitech (och VINCI Energies), utgör en kränkning av upphovsrättslagen enligt artikel L335-2 och enligt Intellectual Property Code, vilket gör den som gör sig skyldig till överträdelsen skyldig i privat- och straffrätt.

Webbplatsen och allt innehåll, inklusive märken, texter, illustrationer, logotyper, företagsnamn, produkter och fotografier är exklusiv egendom tillhörande VINCI Energies eller dess dotterbolag i detta fall Eitech AB och Eitech Electro AB. Eitechs varumärke och alla kommersiella varumärken som nämns på webbplatsen är registrerade varumärken. All reproduktion och/eller återanvändning och/eller utnyttjande, helt eller delvis, av dessa varumärken är därför förbjuden, och VINCI Energies frånsäger sig allt ansvar för sådana handlingar.

Informationen på den här webbplatsen är inte avtalsenlig och kan komma att ändras utan förvarning.

Eitech frånsäger sig allt ansvar för HTML-länkar på den här webbplatsen som leder direkt till andra webbplatser eller internetresurser generellt.

Användare av denna webbplats använder den uteslutande på egen risk och Eitech ger inga garantier med avseende på användning, vare sig direkt eller indirekt.