Historia

En utvecklande resa över mer än 25 år

Eitech har sedan starten i 1994, då som El & Industrimontage Svenska AB, tagit steg efter steg i sin utvecklingskurva och är idag en av Sveriges främsta specialist inom elteknik.

Under vår tjugofemåriga resa har verksamheten utvecklats genom olika förvärv samt i olika namn- och ägarkonstellationer, som exempelvis Goodtech under perioden 2010 till 2016.

Affärsfilosofin har emellertid bibehållits genom hela resan tack vare en engagerad medarbetarstyrka med fullt fokus på att utföra goda resultat och effekt i både mindre lokala projekt samt i större och komplexa entreprenader.

I januari 2016 bildades varumärket Eitech och en verksamhet som nu bedrivs genom bolagen Eitech AB och Eitech Electro AB. Eitech är sedan januari 2018 en del av VINCI Energies, och där vår installationsverksamhet nu utvecklas vidare i fördjupad samverkan med övriga varumärken inom VINCI Energies.

Ständig utveckling

El & Industrimontage Svenska AB bildas av Rolf Tannergård.

El & Industrimontage förvärvar INAC Process AB och blir ledande inom el- och instrumentmontage.

El & Industrimontage och Goodtech går samman och blir en av Nordens ledande leverantörer av automation, el-, industri- och miljöteknik. Det nya namnet blir Goodtech.

En omstrukturering av koncernen påbörjas. Merparten av den svenska verksamheten blir mer självständig med egna prioriterade tillväxt- och investeringsområden. Några verksamheter utanför kärnverksamheten går till försäljning, ex Goodtech Solutions AB i Göteborg.

I juni 2015 återtar Goodtech Process AB sitt bolagsnamn INAC Process AB. INAC, ett välkänt och etablerat varumärke inom installation och leverans av system och instrument till processindustrin.

I slutet av 2015 köper familjen Tannergård tillbaka den svenska del Goodtech förvärvade i samband med sammanslagningen i 2010. Varumärket Eitech tar form i början av 2016 med en ny logotyp och en ny bolagsstruktur med nya bolagsnamn samt en utökning av operativa bolag.

VINCI Energies förvärvar Eitech, som behåller sina varumärken och blir en viktig del i deras mål att bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Sverige. Tillsammans med VINCI Energies övriga varumärken i Norden uppgår antalet medarbetare till 3 500 st och en omsättning om mer än 650 miljoner EUR.

Eitechs kraft- och järnvägsverksamhet (Eitech Engineering AB) ansluter i januari 2019 till Omexom. VINCI Energies globala varumärke Omexom får därmed en flygande start i sin etablering på den svenska marknaden när även Infrateks verksamhet i Norge, Finland och Sverige blir Omexom vid samma tidpunkt. Parallellt med detta utvecklas installationsverksamheten vidare, där grunden fortsatt är varumärkena Eitech och INAC samt en fördjupad samverkan med övriga varumärken inom VINCI Energies.