RÄTT KOMPETENS INOM ELTEKNIK

Hjärna

Vi ser en stor fördel i att sträva mot att bli än bättre och fokusera på det vi och våra medarbetare är bäst på – installation, service och projekt inom elteknik.

Rätt kompetens och rätt kvalitet är avgörande, det vet vi av erfarenhet. Utöver att arbeta strukturerat med tydliga processer och rutiner gäller det att finna den bästa tekniska lösningen och produkten för varje specifikt uppdrag – stort som smått och alltid med ett hållbart, klimatsmart och långsiktigt perspektiv.

Eitech arbetar därmed konsekvent med de bästa samarbetspartnerna och leverantörerna på marknaden, oavsett vad det gäller för teknisk utrustning, system och plattform. Alla varumärken och produkter vi arbetar med har en gemensam nämnare – de vänder sig till den kvalitetsmedvetna som vill ligga i framkant i den snabba teknikutvecklingen.

Eitech kan bistå med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till högspänning upp till 400 kV. Läs mer!

Med vår erfarenhet, kompetens och goda styrning är vi på Eitech erkänt duktiga på att ro i land stora samt komplexa projekt. Läs mer!

Vårt fokus ligger på att ständigt – varje dag – utveckla och fördjupa våra medarbetares specialistkompetens inom elteknik. Läs mer!

VINCI Energies bidrag i Sverige