Gröna installationer

Framtiden är grön och det gäller även morgondagens eltekniska installationer.

Framtiden är grön och det gäller även morgondagens eltekniska installationer. Framsteg som vi uppmuntrar i vår vardag och vilket återspeglas väl i vår långsiktiga utveckling av nya specialistområden samt bidrag i olika innovativa projekt.

Det klimatsmarta och miljövänliga perspektivet har alltid rymts i det vi gör inom alla våra specialistområden. Men några områden utmärker sig särskilt i ett grönt perspektiv, där vi nämner ett axplock nedan.

  • Solceller

  • Laddningsstationer till elbil

  • Energieffektivisering

  • IMD (gemensam el)

  • Avdrag grön teknik

Eitech, med sin starka lokala närvaro, finns nära till hands för att erbjuda en lönsam och grön totallösning samt hjälp hela vägen. Från planering och kalkyl till färdig installation och underhåll.

 

 

Framtiden är grön