INSTALLATION AV ELTEKNIK TILL TRÅDLÖS ELVÄG

Smartroad Gotland

Smartroad Gotland

Citat
“Att få bidra till ett innovativt projekt är hedrande”
Robin Dahlman, delprojektledare Eitech

UTMANINGEN

Från ett makroperspektiv, är det av yttersta vikt att markant minska koldioxidutsläppen på flera plan, inte minst inom tunga transporter, ett utvecklingsområde som kräver stora förändringar.

Utmaningen är att installera ny teknik som minskar behoven av fossila bränslen för tunga transporter genom att erbjuda ett kostnadseffektivt, hållbart och energieffektivt alternativ samtidigt som det är funktionellt.

Eitechs utmaning är att arbeta med obeprövad och innovativ teknik. Det kräver spetskompetens samt flexibilitet och anpassningar av arbetssätt och ursprungslösning.

LÖSNINGEN

Eitech har ansvarat för kvalitetssäkring och installation av elteknik i samverkansprojektet Smartroad Gotland. Eitech har under projektets gång även bidragit till nya hållbara alternativa lösningar samt sett till att funktionskraven i projektet är uppfyllda och att elsäkerheten varit tillfredsställande och följt svenska regler och riktlinjer.

Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt som bygger kunskap och skapar möjligheter inför en möjlig utbyggnad av elvägsnätverk i Sverige och även globalt. Det är en trådlös elväg som använder induktiv teknik för att ladda fordon medan de kör på vägen.

EFFEKT

Denna världsledande teknik, som tillhandahålls av israeliska Electreon, har skapat en möjlighet att kraftfullt minska behovet av fossila bränslen och samtidigt minska luft- och bullerföroreningar i stadsområden.

Elvägar är en viktig lösning för att göra dagens transportsystem mer hållbart. Konduktiva lösningar kan fungera som ett komplement till de mer flexibla induktiva elvägarna.

Den trådlösa tekniken gör systemet flexibelt, kostnadseffektivt, lätt att underhålla och har minimal påverkan på den omgivande miljön. Den induktiva tekniken är fördelaktig på så sätt att den inte påverkas av väder, skräp eller vind eftersom den är placerad under den skyddande asfalten.

”Jag har jobbat i flera spännande projekt tidigare, men det här är det mest intressanta. Att få bidra till ett innovativt projekt är hedrande. Vi har föreslagit hur tekniken kan anpassas bättre för nordiska förhållanden. Att byta ut teknikskåpen i kompositplast till metallskåp är ett exempel.”

Robin Dahlman, delprojektledare Eitech

 

Vill du veta mer? Kika in!

Gröna Installationer