Kraft

Flexibilitet och specialistkunskap på utrustning, apparater och tekniska system inom kraftsegmentet.

Flexibilitet och specialistkunskap på utrustning, apparater och tekniska system är några av de egenskaper som kännetecknar våra montörer inom kraftsegmentet.

Med välbeprövade metoder och vana händer bistår Eitech sina kunder med bland annat uppställning och inkoppling av luft- eller gasisolerade ställverk och sammankoppling med stamnätet.

Våra skickliga montörer bistår även med uppställning och inkoppling av mellanspänningsställverk och transformatorer i fastigheter eller industribyggnader, samt montage av kontrollutrustning och motorer.

Dessutom är vi duktiga på uppställning och inkoppling av lågspänningsställverk med tillhörande utrustning, samt transformatorer för vidare fördelning. Våra montörer har också god erfarenhet för montage av brytare, faskompensering, kondensatorer, frånskiljare, kontrollutrustning, motorer, reservkraft och samlingsskenor.