FÖR EN EFFEKTIV OCH LÅNGSIKTIG DRIFT

Bergtäkten i Dalby

Bergtäkten i Dalby

Citat
”Det är ett varierande jobb där vi får arbeta inom hela spektrum av elektrikerjobbet”
Andreas Nilsson, tekniker Eitech Lund

UTMANINGEN

Eitech i Lund har under de senaste åren övervakat och underhållit driften på bergtäkten i Dalby, en ort utanför Lund. Här är de två industriteknikerna Tord Ernlund och Andreas Nilsson från Eitech stationerade. Tillsammans sköter de det dagliga underhållet för kunden Sydsten.

Prioriteringen är att se till att driften är felfritt, så att bilarna kan köra ut sten genom grindarna från bergtäkten. Det är ett varierande jobb där vi får arbeta inom hela spektrumet av elektrikerjobbet med allt från fiber till högspänning, felsökning samt åtgärd” berättar Andreas.

”Bergtäkten är stor och driften måste gå i gång snabbt vid driftstopp. Det är en balansgång att arbetet inte får stå stilla, något som kräver stor kompetens hos oss som tekniker på plats. Det är samtidigt det roliga i vårt jobb, vi får göra allt inom elteknik och vi lär oss mycket nytt och får ett omväxlande arbete” berättar Tord.

Utmaningen är, förutom stundtals krävande arbetsförhållanden, den stora ytan. En stor utmaning tidigare var felsökningen. Bergtäkten som täcker en yta på ca 500 000 kvadratmeter och är 100 m djup är en exceptionellt stor arbetsplats och är en av Sveriges största.

LÖSNINGEN

Tack vare gott samarbete och förtroende från kunden fick Eitech möjligheten att vara med från start och planering för det omfattande bytet av styrsystemet i en fjärdedel av bergtäkten. Eitech ansvarade bland annat för installation samt idéer för det moderna systemet.

 Innan utbytet av det gamla styrsystemet var felsökning som att hitta en nål i en höstack, något som tog tid och resurser. Idag har vi ett modernt system som berättar vad och var som är fel. Något som effektiviserar tid samt omkostnader för vår kund.” berättar Andreas.

EFFEKT

Vi har idag ett utbrett och gott samarbete med kunden. Tillsammans får vi möjlighet att modernisera, effektivisera och elektrifiera bergtäkten för att anpassa den för kommande utmaningar.

Eitech är med som bollplank för moderniseringen av bergtäkten. Bland annat arbetas det med olika projekt för elektrifiering, en stor solcellsanläggning och Eitech bidrar till den framtidsresa som påbörjats, mot att skapa en modern bergtäkt där hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten.” säger Caroline Hult, Affärsområdeschef Bergmaterial Sydsten.

Det finns alltid ett stöd inom Eitech, så när vi behöver hjälp inifrån ställer vi upp för varandra och för kunden. Tillsammans har vi lyckats få ett utvidgat förtroende från kunden” avslutar Per-Olov Forss, affärsenhetschef för Eitech i Lund.

 

FAKTARUTA

Bergtäkten i Dalby ligger utanför Lund i Skåne

  • Ca 500 000 m2 stort och ca 100 m djupt
  • Ca 5 000  ton sten per dag genom krossen