STORT HJÄRTA I SAMBAND MED DRIFTSTOPP

Metsä Board Husum

Metsä Board Husum

Citat
“Jag känner stolthet över vårt team i Örnsköldsvik”
Patrik Andersson, Enhetschef Eitech Örnsköldsvik

UTMANINGEN

Den 18 juni 2021 utbröt en större brand i en bandgång på Metsä boards massaindustri i Husum. Lyckligtvis uppstod inga personskador i anslutning till branden och en snabb släckningsinsats medförde att branden begränsades utan spridning till kringliggande byggnader.

Branden resulterade däremot i stora skador, på bland annat hög- och lågspänningskablage, belysning, brandlarm och datakommunikation, och blev väldigt omfattande för produktionen när försörjningen av flis och bark till fabriken stoppades.

Tidpunkten för branden var olycklig ur många perspektiv. COVID-pandemin hade påverkat produktleverantörerna under denna period, med ett utfall av mindre kvantitet av material/produkter tillgängligt och därmed möjligheten att hitta rätt produkter till en snabb insats. Den annalkande sommarsemestern knackade även på dörren.

LÖSNINGEN

Med vår långa erfarenhet av liknade händelser och goda kunskap om anläggningen i Husum så fick vi förtroendet att identifiera skadorna efter branden samt göra en bedömning av hur återställandet skulle utföras på ett effektivt sätt, allt för att minimera stilleståndstiden.

Vi kraftsamlade våra resurser samt tillsatte en montage-, inköps- och projektledningsgrupp, om totalt 26 elektriker med specialistkompetens från högspänning till fibertekniker samt två projektledare och arbetsledning. Semestern blev ej en flaskhals, när hela teamet utöver sin kunskap visade på ett stort hjärta och flyttade fram sin semester för att säkerställa att uppdraget gick i mål.

En projekt- och tidplan skapades sedan tillsammans med beställaren, för att så snabbt, kostnadseffektivt, säkert och hållbart som möjligt få fabriken i full drift.

EFFEKT

Tack vare Eitechs bredd- och spetskompetens samt ett flexibelt och högt engagemang togs anläggningen i drift en vecka före utsatt tidplan och till beställarens stora glädje.

 

”Jag känner både stolthet och tacksamhet när vårt team i Örnsköldsvik gång på gång visar våra kunder att vi är rätt partner och någon att luta sig emot när det blåser friskt.”

Patrik Andersson, Enhetschef Eitech Örnsköldsvik

Industri