OMFATTANDE ELINSTALLATION I EUROPAS STÖRSTA BATTERIFABRIK

Northvolt Ett

Northvolt Ett

UTMANINGEN

Om världen ska kunna minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut oljan behövs det effektiva och hållbart tillverkade batterier.

Utmaningen är att bygga en fabrik för produktion av det grönaste batteriet i världen, med ett minimalt koldioxidavtryck och de högsta ambitionerna för återvinning, för att möjliggöra den europeiska omställningen till förnybar energi. Det blir uteslutande grön energi i form av vatten- och vindkraft som kommer att driva Northvolt Ett.

Fabriken Northvolt Ett, utanför Skellefteå, omfattar ett område om drygt 500.000 m2 och byggs under en ovanligt kort projekttid, med innovativ teknik som är först i Europa. Trots att fabriken blir högt automatiserad beräknas den sysselsätta cirka 3000 personer i drift.

Med många olika entreprenörer på plats samtidigt är logistik och system som ska samverka en utmaning. Dessutom försvåras transporter och leveranser pga de långa leveranstiderna, vilket är en konsekvens av pandemin Covid-19.

LÖSNINGEN

Eitechs bidrag till projektet omfattar alla elinstallationer, inklusive ett partneravtal tillsammans med Northvolt, som inkluderar projektering, byggnation och driftsättning av alla eltekniksystem.

Inom VINCI Energies tillvaratas spetskompetens genom tätt samarbete mellan systervarumärkena Actemium, Emil Lundgren, INAC Process och Eitech. Gemensamt har de levererat och installerat bland annat kraftdistributionssystem samt säkerhets- och larmsystem: brand, CCTV, passerkontroll och inbrott. Som mest var ca 400 elektriker (inklusive underentreprenörer) på plats samtidigt.

Tack vare erfarenhet från projektledning och samverkan i komplexa projekt, ges kunden trygghet, effektivitet och kompetenta resurser.

EFFEKT

Bygget av Europas största batterifabrik, Northvolt Ett, väntas skapa 10.000 nya jobb i Skellefteå med omnejd, varav 3000 på fabriken.

På Northvolt Ett utvecklas en hållbar tillverkningsbas för en industriell revolution som definierar en av mänsklighetens största utmaningar – att eliminera beroendet av fossila bränslen.

Genom att vara en batteritillverkare som rymmer ett brett spektrum av aktiviteter inom batteriförsörjningskedjan internt, säkerställs att Northvolts batterier är de mest hållbara i världen.

 

”Vi är oerhört stolta över att få medverka i Norrlands nya och gröna industrivåg. Att bidra med både vår erfarenhet och kunskap i byggnationen av en hållbar fabrik av denna storlek och dignitet har varit inspirerande. Skellefteå har fått en miljövänlig och industriellt revolutionerande aktör och arbetsgivare, där vi på Eitech har varit med och förverkligat det.”

Tomas Lindsbro, Enhetschef Eitech Special Projects

Citat
“Att bidra med både vår erfarenhet och kunskap i byggnationen av en hållbar fabrik av denna storlek och dignitet har varit inspirerande”
Tomas Lindsbro, Enhetschef Eitech Special Projects

Stora Projekt