TILLSAMMANS - FÖR YTTERLIGARE 100 ÅR I STOCKHOLM

Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall

Citat
”Projektet sköts som ett skolboksexempel, allt är ”by the book ” – och måste skötas till hundra procent felfritt, vilket kräver hög kompetens och flexibilitet av oss på plats”
Robin Dahlman, projektledare Eitech

UTMANINGEN

Stockholm växer och staden ökar snabbt i befolkning. Samtidigt förändras klimatet och miljökraven ökar. Henriksdals avloppsreningsverk behöver nu byggas ut för att möta framtidens Stockholm. Utbyggnationen sker etappvis och samtidigt som reningsverket är i drift.

”En av de största utmaningarna är att vi gör alla jobb under tiden som avloppsreningsverket är i full drift. Det ställer stora krav på alla våra entreprenörer att samordna sig och förstå vad de olika arbetsmomenten innebär” säger Micael Bäckström, projektledare på Stockholm Vatten och Avfall

Prioriteringen är att driften är fortsatt felfritt och att allt fungerar som vanligt. Det är ett varierande arbete som kräver stor kompetens och agilt arbetssätt hos våra tekniker på plats”, berättar Robin Dahlman, projektledare Eitech.

LÖSNINGEN

Stockholm Vatten och Avfall gör en stor satsning för om- och utbyggnationen av avloppsreningen i Henriksdal. Där Eitech nu utför elinstallationerna vid anpassningen av verksamheten – för att möta de växande kraven på staden.

I Eitechs avtal ingår elinstallationer i både den gamla och nya delen av reningsverket, allt från fiber till högspänningsinstallationer samt utfört positioneringssystem för medarbetare på plats. Totalt har Eitech löpande ca tio man på plats för att utföra avtalet.

Vårt samarbete med Eitech har sedan starten 2017 varit bra, med en tät daglig dialog som följs upp med tydliga beslut och redovisningar. Eitech är en av våra entreprenörer som är grunden till projektets framgångsfaktor” menar Micael och tillägger,

”Eitech har alltid ställt upp på vilka arbetsuppgifter det än gällt och löst arbeten dygnet runt, vi har haft stor hjälp vid jourutryckningar då de snabbt kommit på plats och löst arbetsuppgifterna. Eitech är flexibla med personalstyrkan för att sköta dagliga byggservicen samt vid ombyggnader, allt för att projektets framfart ej ska drabbas”.

EFFEKT

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, med fördubblad kapacitet. Bromma reningsverk stängs på sikt och en ny avloppstunnel dras under marken från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Projektet säkrar möjligheten att rena avloppsvatten under en lång tid framöver i en växande stad. Den nya membranreningstekniken som installeras i reningsverket innebär dessutom att avloppsvattnet blir renare.

Vi installerar el till reningsverkets utbyggnad, för att Stockholm som stad ska kunna fungera och växa i ytterligare 100 år ” avslutar Robin.

Industri