KOMPLETT LEVERANS AV ELTEKNIK TILL SJUKHUS

Västfastigheter

Västfastigheter

Citat
“Arbetsformen partnering har varit nyckeln till att vi fick ihop detta projekt på bästa sätt”
Björn Gustafsson, Huvudprojektledare Eitech

UTMANINGEN

För att möta framtidens behov och krav investerade Västfastigheter i en stor utbyggnad av ett av sina sjukhus i mellersta södra Sverige. Utbyggnaden resulterade även i ett stort behov av en nybyggnad och en omfattande modernisering av befintlig elanläggning. Detta när den gamla anläggningen både nått sin tekniska livslängd och även när den inte var tillräcklig för att försörja de nya sjukhusdelarna med el.

En av de största utmaningarna i detta komplexa projekt var det snabba förloppet med en tight tidplan för genomförandet.

LÖSNINGEN

Projektet upphandlades i samarbetsformen Partnering (samverkan) och där NCC var huvudentreprenör och Eitech valdes ut att vara med och bidra med sin breda kompetens och erfarenhet inom elteknik.

Eitechs uppdrag uppgick till ett ordervärde om cirka 66 Mkr och omfattade projektering, installation, testning och driftsättning av:

  • Byggnadssystem, exempelvis kanalisation, belysning, brandlarm samt data- och fibernät
  • Styrsystem, omfattande 5 000 signaler med knytpunkter för högspänning och kritisk funktionalitet som exempelvis laststyrning och omkopplingsautomatik
  • Kraftsystem, ny anläggning bestående av högspänningsfack, mottagningsställverk, reservkraftsställverk tillhörande LS system, nollpunktsutrustning och kontrollanläggning
  • Reservkraftsystem, leveransen omfattande bland annat två nya reservkraftaggregat samt flytt av 3st befintliga reservkraftaggregat

EFFEKT

Västfastigheter har med den nya elanläggningen förstärkt sjukhusets driftsäkerhet och reservkraftkapacitet. Hela anläggningen är redundant uppbyggd med två separata delar från inkommande matning till reservkraft-, hjälpkraft-, kontroll-, nollpunktsutrustning och lågspänningsställverk för lokalkraft.

I projektet lades stor vikt på att ge en god överblick av anläggningen, samt möjligheten att styra och övervaka både hög och lågspänning för att säkerställa en stabil drift av sjukhuset.

 

“En tight tidplan och många tekniska delar som ska samverka. Detta projekt har verkligen varit utmanande och ställt höga krav både på oss som leverantör, och på beställaren och slutkunden. Arbetsformen partnering har varit nyckeln till att vi fick ihop detta, framförallt när vi i ett högt tempo har kunnat avhandla löpande utmaningar samt gå vidare i processen istället för att fastna i diskussioner om vad som ingår eller inte ingår. Vi har inte bara hållit tidplanen i detta projekt, utan även budgeten”

Björn Gustafsson, Huvudprojektledare Eitech

Sjukhus