Tillförlitlig kraftförsörjning

Elförsörjningen är kritisk på många sätt och vis för oss alla. Dippar och avbrott orsakar problem och skapar stora merkostnader varje år för viktiga samhällsfunktioner, för oss som individer samt industrin och energibolag.

Eitech är väl rustade för att bidra så att optimala lösningar uppnås med hänsyn till miljö, kostnad och leveranssäkerhet.
Vårt erbjudande omfattar allt från projektering till leverans av montage och utrustning.

Några av våra kunder:

- Omexom
- Svenska kraftnät
- E.ON
- Vattenfall
- Ellevio