Tillförlitlig kraftförsörjning

Elförsörjningen är kritisk på många sätt och vis för oss alla. Dippar och avbrott orsakar problem och skapar stora merkostnader varje år för viktiga samhällsfunktioner, för oss som individer samt industrin och energibolag.

Eitech är väl rustade för att bidra så att optimala lösningar uppnås med hänsyn till miljö, kostnad och leveranssäkerhet.
Vårt erbjudande omfattar allt från projektering, konstruktion och leverans av montage och utrustning till kompletta skräddarsydda systemlösningar.

Våra kompetenta ingenjörer och montörer erbjuder ny- och ombyggnad av bland annat kraftstationer, reservkraftanläggningar, transformatorstationer samt värme- och avfallsförbränningspannor.

Kontaktperson Tillförlitlig kraftförsörjning Stefan Eriksson, Sälj/Marknad Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se


Några av våra kunder:

- Svenska kraftnät
- E.ON
- Vattenfall
- Ellevio
- Göteborg Energi
- Jämtkraft
- Sundsvall Energi