Ledande befattningar

Ledande befattningar
Emmanuel Dunat

Emmanuel Dunat, General Manager
+46 76 041 22 09 emmanuel.dunat@vinci-energies.com

Dunat är General Manager för delar av VINCI Energies verksamhet i Sverige. Verksamhet kopplat till Eitech avser installationsverksamheten i norra Sverige.

Jonas Kihlberg

Jonas Kihlberg, General Manager
+46 70 418 41 69 jonas.kihlberg@vinci-energies.se

Kihlberg är General Manager för delar av VINCI Energies verksamhet i Sverige. Verksamhet kopplat till Eitech avser INAC Process samt Eitechs installationsverksamhet i södra Sverige.

Åke Thimfors

Åke Thimfors, Manager Stora Projekt
+46 73 520 00 37 athimfors@vinci-energies.com

Thimfors är ansvarig för Eitechs verksamhet inom stora projekt.

Joachim Lindholm

Joachim Lindholm, CFO
+46 70 088 80 22 joachim.lindholm@vinci-energies.se

Lindholm är CFO för delar av VINCI Energies verksamhet. Verksamhet kopplat till Eitech avser INAC Process och Eitechs installationsverksamhet i södra Sverige.

Olivier Mercier

Olivier Mercier, CFO
+46 8 744 61 11 olivier.mercier@vinci-energies.com

Mercier är CFO för delar av VINCI Energies verksamhet. Verksamhet kopplat till Eitech avser Eitechs installationsverksamhet i norra Sverige.

Tobias Harnerud

Tobias Harnerud, Regionchef
+46 90 15 46 32 tobias.harnerud@eitech.se

Harnerud är Regionchef för Eitechs installationsenheter i Hudiksvall, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå samt enheterna Produktion och Reservkraft.

Kurt Johansson

Kurt Johansson, Regionchef
+46 920 20 17 23 kurt.johansson@eitech.se

Johansson är Regionchef för Eitechs installationsenheter i Luleå, Kalix och Gällivare.

Magnus Falkman

Magnus Falkman, Regionchef
+46 36 34 51 52 magnus.falkman@eitech.se

Falkman är VD för INAC Process AB samt Regionchef för Eitechs installationsenheter i Örebro, Södertälje, Norrköping, Karlstad och Sunne.

Jim Amaréus

Jim Amaréus, Regionchef
+46 70 640 79 03 jim.amareus@emillundgren.se

Amaréus är Regionchef för Eitechs installationsenhet i Lund.

Erik Ryberg

Erik Ryberg, Regionchef
+46 76 525 54 21 erik.ryberg@emillundgren.se

Ryberg är Regionchef för Eitechs installationsenheter i Uppsala och Stockholm.