Verkstadsproduktion

Eitechs produktionsenheter är lokaliserade i Umeå och i Arboga, men har hela Sveriges som sitt marknadsområde.  

I Umeå har Eitech en välutrustad elektromekanisk verkstad med erfarenhet och kompetens för de flesta installationsuppdrag. Verkstaden arbetar enlig LEAN Production och uppdragen omfattar projekt som Eitech ansvarar för, externa uppdrag samt legoarbeten. Leveranserna avser kundanpassade lösningar för lågspänningsställverk, centraler samt apparat- och styrskåp.

I Arboga finns Eitechs verkstad som konstruerar och bygger kostnadseffektiva och kompletta skåp, kiosker och teknikhus mot järnvägssegmentet. 

Verkstaden är specialiserad för produktion av bland annat

- teknikhus för el, signal och tele
- skåp och kurar för el- och signalställverk
kiosker för linjeblockering
- montage av kommunikationsutrustning i teknikhus och kiosker
- montage av radiosystem i teknikhus mm
- montage av skåp för fjärrstyrning

 

Kontaktperson Verkstadsproduktion Ulf Lundqvist, Produktionschef Umeå
+46 90 15 46 72 ulf.lundqvist@eitech.se


Stefan Köhler, Verkstadschef Arboga
+46 589 883 49 stefan.kohler@eitech.se


picture missing
picture missing