Service och underhåll

Driftstopp och störningar kan vara väldigt kostsamt om det inträffar. System för planerat och förebyggande underhåll är därmed nyckeln till optimal funktion till lägsta kostnad över tiden.

Vår målsättning är att tillsammans med kunden identifiera krav och passande serviceupplägg specifikt för anläggningen i fråga. Viktiga parametrar är exempelvis tillgänglighet, funktion, energianvändning och ekonomi. 

Eitechs serviceelektriker, med god erfarenhet även från vanliga entreprenadprojekt, kan bistå med provningar och besiktningar för att kontrollera och verifiera funktion och säkerhet i anläggningen. Tack vare en stark lokal närvaro, engagerade medarbetare samt en bred serviceportfölj som omfattar de flesta av våra specialistområden är vi en servicepartner att lita på. 

24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan om så önskas.

 

För installationsservice, kontakta våra entreprenadenheter inom Eitech Electro enligt nedan:

VisaOK

Gällivare
David Selldèn

David Selldèn, Enhetschef
+46 970 77 23 90 david.sellden@eitech.se

Hudiksvall
Patrik Grahn

Patrik Grahn, Installationservice
+46 650 372 26 patrik.grahn@eitech.se

Martin Mörk

Martin Mörk, Affärsenhetschef
+46 650 372 86 martin.mork@eitech.se

Kalix
Jan-Erik Bucht

Jan-Erik Bucht, Industriservice
+46 923 754 19 janerik.bucht@eitech.se

Karlstad
Erik Andersson

Erik Andersson, Servicechef
+46 54 57 53 12 erik.andersson@eitech.se

Luleå
Rolf Karlsson

Rolf Karlsson, Projektledare Service
+46 920 20 17 27 rolf.karlsson@eitech.se

Lund
Magnus Winqvist

Magnus Winqvist, Projektledare Service & Eftermarknad
+46 46 16 32 10 magnus.winqvist@eitech.se

Malmö
Johan Zakrisson

Johan Zakrisson, Projektledare Service
+46 40 46 79 58 johan.zakrisson@eitech.se

Norrköping
Lennart Söderholm

Lennart Söderholm, Projektledare Service
+46 11 31 47 04 lennart.soderholm@eitech.se

Stockholm
Hägersten

Service Stockholm, Hägersten
+46 8 473 34 82 service.stockholm@eitech.se

Sundsvall
Niklas Lindström

Niklas Lindström, Projektledare Service
+46 60 14 21 44 niklas.lindstrom@eitech.se

Eitechs serviceelektriker bistår med service av bland annat:

Allmänna el- och belysningsinstallationer
- Instrument- och processmontage
- Tele- och datakommunikation
- Säkerhet (Ex Brandlarm, Inbrottslarm, CCTV och Passagesystem)