Specialistområden

Vi ser en stor fördel i att sträva mot att bli än bättre och fokusera på det vi och våra medarbetare är bäst på - projekt och installation av elteknik. 

Vi på Eitech väljer en annan väg då allt fler kollegor i elbranschen breddar sitt tjänsteutbud och satsar fullt ut på multidisciplinära verksamheter.

Om vår egna kompetenser och resurser inte räcker till, i bland annat större och komplexa projekt och totalentreprenader, väljer vi med fördel att omge oss av likasinnade specialister. 

Vi anser att en god dialog och ett öppet samarbete specialister emellan resulterar i den bästa anläggningen för våra kunder och slutanvändaren.

picture missing