Service

Driftstopp och störningar kan vara väldigt kostsamt om det inträffar. System för planerat och förebyggande underhåll är därmed nyckeln till optimal funktion till lägsta kostnad över tiden.

Vår målsättning är att tillsammans med kunden identifiera krav och passande serviceupplägg specifikt för anläggningen i fråga. Viktiga parametrar är exempelvis tillgänglighet, funktion, energianvändning och ekonomi.

Eitechs serviceelektriker, med god erfarenhet även från vanliga entreprenadprojekt, kan bistå med provningar och besiktningar för att kontrollera och verifiera funktion och säkerhet i anläggningen. Tack vare en stark lokal närvaro, engagerade medarbetare samt en bred serviceportfölj som omfattar de flesta av våra verksamhetsområden är vi en servicepartner att lita på.

Eitechs serviceelektriker bistår med service av bland annat:
- Allmänna el- och belysningsinstallationer
- Instrument- och processmontage
- Tele- och datakommunikation
- Säkerhet (Ex Brandlarm, Inbrottslarm, CCTV och Passagesystem)
- Automation
- Kraft
- Data centers

 

För installationsservice, kontakta våra entreprenadenheter inom Eitech Electro enligt nedan:

VisaOK

Gällivare
Mats Johansson

Mats Johansson, Enhetschef Gällivare
+46 970 77 23 81 mats.o.johansson@eitech.se

Göteborg
Johan Ersman

Johan Ersman, Tekniker
+46 31 67 27 13 johan.ersman@eitech.se

Hudiksvall
Patrik Grahn

Patrik Grahn, Installationservice
+46 650 372 26 patrik.grahn@eitech.se

Johnnie Forselius

Johnnie Forselius, Industriservice
+46 650 372 36 johnnie.forselius@eitech.se

Kalix
Jan-Erik Bucht

Jan-Erik Bucht, Industriservice
+46 923 754 19 janerik.bucht@eitech.se

John Björkman

John Björkman, Installationservice
+46 923 754 19 john.bjorkman@eitech.se

Karlstad
Erik Andersson

Erik Andersson, Servicechef
+46 54 57 53 12 erik.andersson@eitech.se

Kiruna
Kent Asterlund

Kent Asterlund, Enhetschef Kiruna
+46 980 676 01 kent.asterlund@eitech.se

Luleå
Rolf Karlsson

Rolf Karlsson, Projektledare Service
+46 920 20 17 27 rolf.karlsson@eitech.se

Lund
Johan Zakrisson

Johan Zakrisson, Projektledare Service
+46 40 46 79 58 johan.zakrisson@eitech.se

Malmö
Johan Zakrisson

Johan Zakrisson, Projektledare Service
+46 40 46 79 58 johan.zakrisson@eitech.se

Norrköping
Lennart Söderholm

Lennart Söderholm, Projektledare Service
+46 11 31 47 04 lennart.soderholm@eitech.se